Invullen belastingsbrief!

Beste leden,

 

Zoals elk jaar organiseert het ACV voor haar leden zitdagen voor het invullen van belastingaangiften. Voor het eerst zullen de aangiften op de ACV-kantoren via tax-on-web kunnen naast het traditionele invullen van de papieren aangifte . Om de reguliere dienstverlening niet in het gedrang te brengen, vragen we om je voor het invullen van de belastingaangifte strikt aan deze zitdagen te houden. Ook leden die dit jaar een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvingen en die willen laten nakijken, zijn welkom.

 

De problematiek met de belastingsaangifte voor inkomsten uit 2009 wordt verder onderzocht! Eerstdaags hoop ik jullie een oplossing te kunnen aanbieden!

De zitdagen vinden plaats op volgende plaatsen en tijdstippen:

Aalter, ACV-contactpunt, Stationsstraat 42
dinsdag  14 juni van 9 tot 12 uur
dinsdag 28 juni van 9 tot 12 uur

Asper, parochiaal centrum, Hulstraat 27***
vrijdag 10 juni van 16 tot 19 uur

Beervelde, café De Bonte Koe ***
dinsdag 14 juni van 16 tot 18 uur

Deinze, ACV-dienstencentrum, Gentstraat 79 bus 1
woensdag 8 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
maandag 20 juni van 16 tot 18.30 uur
woensdag 22  juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
woensdag 29 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Eeklo, ACV-dienstencentrum, Oostveldstraat 23
woensdag 8 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
maandag 20 juni van 16 tot 18.30 uur
woensdag 22  juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
woensdag 29 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Evergem, ACV-dienstencentrum, Bibliotheekstraat 5
woensdag 8 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
maandag 20 juni van 16 tot 18.30 uur
woensdag 22  juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
woensdag 29 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Gent Bloemekenswijk, ACV-contactpunt, Fr. Van Ryhovelaan 241
dinsdag  14 juni van 9 tot 12 uur
dinsdag 28 juni van 9 tot 12 uur

Gent-centrum, Rechtskundige Dienst, Poel 7 (hoofdgebouw, tweede verdieping)
dinsdag 7 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
dinsdag 14 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
dinsdag 21 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
dinsdag 28 juni van 8.30 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Lochristi, ACV-dienstencentrum, Dorp-West 10
woensdag 8 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
maandag 20 juni van 16 tot 18.30 uur
woensdag 22  juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
woensdag 29 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Maldegem, ACV-contactpunt, Mevr. Courtmanslaan 75
dinsdag  7 juni van 14 tot 17 uur
dinsdag 21 juni van 14 tot 17 uur

Merelbeke, ACV-contactpunt, C. Sneyssenslaan 2
dinsdag  7 juni van 14 tot 17 uur
dinsdag 21 juni van 14 tot 17 uur

Nazareth, ACV-contactpunt, Drapstraat 4
dinsdag  14 juni van 9 tot 12 uur
dinsdag 28 juni van 9 tot 12 uur

Sint-Amandsberg, ACV-contactpunt, Antwerpsesteenweg 245
dinsdag  14 juni van 9 tot 12 uur
dinsdag 28 juni van 9 tot 12 uur

Zaffelare, parochiale kring ***
maandag 6 juni van 16 tot 18 uur

Zelzate, ACV-contactpunt, Fr. Wittoucklaan 22/0001
dinsdag  7 juni van 14 tot 17 uur
dinsdag 21 juni van 14 tot 17 uur

Zeveneken, parochiale kring ***
dinsdag 28 juni van 16 tot 18 uur

Zomergem, ACV-contactpunt Lowazo, Grote Baan 1
dinsdag  7 juni van 14 tot 17 uur
dinsdag 21 juni van 14 tot 17 uur

Gelieve volgende documenten zeker mee te brengen:
- Je ACV-lidkaart (bij aanvang te vertonen)
- Je mutualiteitboekje
- Alle fiches m.b.t. inkomsten 2010 = loonfiche; fiche vakantiegeld (arbeiders); ziekte uitkeringen; pensioenfiches; aanslagbiljetten van onroerende voorheffing/grondlasten (ook buitenlandse) …
- Alle fiscale attesten van uitgaven 2010 = pensioensparen; giften; attesten kinderopvang; attesten levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen; uittreksels onderhoudsgeld; uittreksel van voorafbetalingen; PWA-cheques; dienstencheques; giften; voorafbetalingen enz.
- Nieuw woonkrediet aangegaan in 2010?: iedereen die voor de eerste maal in 2010 zijn woonkrediet wil in rekening brengen moet het eenmalig fiscaal attest “kopie bestemd voor de belastingadministratie” indienen. Je ontvangt dit document van uw financiële instelling.
- Vorig aanslagbiljet inkomsten 2009: als geheugensteuntje is het altijd gemakkelijk dat je het vorig aanslagbiljet meebrengt. (kinderlast, kadastrale inkomens ...)

Opgelet!
We vullen dit jaar in de ACV-kantoren je aangifte elektronisch in via tax-on-web. Breng je identiteitskaart met pincode mee. Gehuwden en samenwonenden moeten ook de identiteitskaart en pincode van hun partner meebrengen.
Ben je je pincode vergeten/verloren, dan kan je die terug opvragen op de dienst Bevolking van je gemeente of via het internet  via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1
Hou er rekening mee dat de aanvraagtermijn voor een  nieuwe code drie weken bedraagt. De nieuwe code wordt dan na aanmelding  bij de dienst Bevolking op je gemeente in dienst gesteld.

*** = zitdagen waar enkel papieren aangiftes worden ingevuld (en dus geen tax-on-web).

Doe zelf je belastingsaangifte via tax-on-web op het ACV

Leden kunnen in het infohuis Surplus in Gent zelf hun aangifte doen met de computer, via tax-on-web. Dit kan enkel op afspraak. Er zal een Surplusmedewerker aanwezig zijn om bijstand te verlenen indien gewenst. Breng naast de ‘gebruikelijke documenten’ zeker uw identiteitskaart én pincode mee. Ook van de partner indien gemeenschappelijke aangifte.

Op volgende dagen kan je tijdens de openingsuren - van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur - een afspraak vastleggen:

• maandag 6 juni
• dinsdag 7 juni
• woensdag 8 juni
• donderdag 9 juni
• dinsdag 14 juni
• maandag 20 juni
• dinsdag 21 juni
• woensdag 22 juni

Bellen voor een afspraak tijdens de openingsuren van ACV-Surplus - van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur - op 09 265 44 88.